Schooltijden

   Maandag 8.45 – 12.15 uur en 13.15 – 15.15 uur
   Dinsdag 8.45 – 12.15 uur en 13.15 – 15.15 uur
   Woensdag 8.45 – 12.45 uur
   Donderdag 8.45 – 12.15 uur en 13.15 – 15.15 uur
   Vrijdag 8.45 – 12.15 uur en 13.15 – 15.15 uur
   Groep 1 en 2 vrij op vrijdag

 

Vakantierooster 2017 – 2018

Hieronder treft u een volledig overzicht van de schoolvakanties en vrije dagen in het huidige schooljaar aan.

   Herfstvakantie 16 oktober t/m 22 oktober 2017
   Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2018
   Carnavalsvakantie 12 februari t/m 18 februari 2018
   Paasmaandag 2 april 2018
   Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
   Hemelvaart 10 mei 2018 en 11 mei 2018
   Pinksteren 21 mei 2018
   Zomervakantie  9 juli t/m 20 augustus 2018
  
   Studiedagen
   Woensdag 6 december 2017
   Woensdag 21 februari 2018
   Woensdag 11 april 2018
   Maandag 11 juni 2018