Handle with care

De gemeenten in Maastricht Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek doen met alle (speciaal) primair onderwijs scholen samen mee aan ‘Handle with Care’. Het doel van Handle with Care is om op school steun te bieden aan leerlingen die thuis geweld meemaken. Als kinderen iets ingrijpends meemaken geeft dat veel stress. Als het stressniveau hoog blijft, kan dit de ontwikkeling van een kind verstoren. Een betrouwbare volwassene, zoals een leerkracht, kan een kind helpen om met die stress om te gaan.

Onze school doet daarom ook mee aan Handle with Care. De werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen, dan sturen zij een melding aan Veilig Thuis. Veilig Thuis stuurt vervolgens een Handle with Care signaal aan leerplicht. Dit signaal bevat alleen:

  • de naam van het kind
  • de geboortedatum van het kind
  • het codewoord Handle with Care.
Thuis

Leerplicht zoekt op basis van de gegevens de juiste school, en stuurt het Handle with Care- signaal door naar de intern begeleider/directeur, zodat deze samen met de leerkracht extra aandacht en steun aan het kind kan geven.

Binnen Handle with Care worden dus geen details over het incident thuis gedeeld. De Handle with Care signalen worden ook niet geregistreerd in het schoolsysteem. Alle informatie met betrekking tot het Handle with Care-signaal wordt na ontvangst gewist.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact op met Nicole Clemens, directeur Basisschool De Leeuwerik.

Direct regelen