Opvang

Onderwijs en opvang is tegenwoordig niet meer los van elkaar te zien. Hoe gemakkelijk is het als je als ouder je kind ’s ochtends aan het begin van de werkdag afzet bij de voorschoolse opvang en aan het einde van de werkdag weer ophaalt in de naschoolse opvang. School is verantwoordelijk om een aanbod hierin te voorzien en op de Leeuwerik doen we dit met onze partner Mik-Piw voor de buitenschoolse opvang (BSO).

Continurooster

Wij hanteren al enkele jaren het continurooster op onze school. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en lunchen samen met de leerkracht in de eigen groep. De lunchpauze is voor de groepen 1 t/m 8 van 12.15 uur  tot 12.45 uur en voor de groepen 5 t/m 8 van 12.45 uur tot 13.15 uur.

Opvang

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen het onderwijs en de zorg en is daarmee de vertegenwoordiger van de jeugdhulp op de school. Vanuit deze rol wordt er namens leerling/ouders en school geschakeld met de hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker is hiermee de verbinding tussen onderwijs en zorg.

Onze schoolmaatschappelijk werker is Amy Ruigt. Haar ambitie is om kinderen en ouders/verzorgers die om welke reden ook een hulpvraag hebben te ondersteunen, stimuleren en begeleiden. Met als belangrijkste uitgangspunt, de ander te zien, te horen en de verbinding aan te gaan. Op deze manier hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren aan een kansrijke toekomst.

Contact
Kim Beenkens
Jeugd- en gezinswerker/ schoolmaatschappelijk werker.
Mail: kim.beenkens@piw.nl,
Telefoon: 06 100 334 74

Schoolmaatschappelijk werk

Peuteropvang

Spelenderwijs en Triade willen een positieve impuls geven aan de inhoudelijke samenwerking, de doorgaande ontwikkelingslijn en de realisatie van IKC’s, de Integrale Kind Centra. Daarnaast is het uiteraard een mooie uitbreiding van de bestaande dienstverlening van Spelenderwijs. Stichting Spelenderwijs is onderdeel van MIK PIW Groep, de koepelorganisatie van een aantal instellingen in de Westelijke Mijnstreek. Samen bieden deze instellingen aan jong en oud kansen om zich sociaal, individueel en cultureel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving.

Peuteropvang

Stichting Spelenderwijs

Spelenderwijs en Triade willen een positieve impuls geven aan de inhoudelijke samenwerking, de doorgaande ontwikkelingslijn en de realisatie van IKC’s, de Integrale Kind Centra. Daarnaast is het uiteraard een mooie uitbreiding van de bestaande dienstverlening van Spelenderwijs. Stichting Spelenderwijs is onderdeel van MIK PIW Groep, de koepelorganisatie van een aantal instellingen in de Westelijke Mijnstreek. Samen bieden deze instellingen aan jong en oud kansen om zich sociaal, individueel en cultureel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving.

Stichting Spelenderwijs
Direct regelen