Passend onderwijs

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Dichtbij huis en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod: voor alle leerlingen een passende plek.

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

  • Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
  • Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
  • Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Voor meer informatie over passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden verwijzen we naar de website van het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs

Ondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. De Leeuwerik besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Ondersteuningsprofiel

Buitenschoolse activiteiten

Onze lessen vinden niet enkel in het school plaats, maar ook regelmatig buiten het gebouw. Meestal zijn de buitenactiviteiten gebonden aan de lesinhouden van een willekeurig moment. Dan weer betreft het leuke activiteiten die op zichzelf staan. We proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij deze buitenschoolse lessen.
Buitenschoolse activiteiten
Direct regelen