Missie

Bij De Leeuwerik staat het leerproces van de kinderen centraal, kijkend vanuit de mogelijkheden van alle leerlingen.We bieden hen de kans om uit te groeien tot een autonoom persoon, waar een goede balans is tussen welbevinden en prestaties. We streven naar onderwijs dat uitgaat van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.

Wij willen alle kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de huidige en toekomstige maatschappij, hierbij werken we nauw samen met alle betrokkenen in het belang van de kinderen en hun ontwikkeling.

Missie

Visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • aanbieden van zo passend mogelijk onderwijs
  • een kwaliteitsvolle instructie middels het Doordacht passend lesmodel (DPL)
  • gevarieerde werkvormen
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken
  • aantrekkelijke leeromgeving
  • leerlingen in hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden laten groeien.
Visie
Direct regelen