Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel de betrokkenheid van de ouders bij de school en het onderwijs te bevorderen, evenals het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en leerkrachten te versterken. De leerkrachten worden door ouders ondersteund bij de organisatie van schoolactiviteiten, die zonder de hulp van ouders niet in die mate zouden kunnen plaatsvinden. Ouders kunnen, door mee te doen aan schoolactiviteiten, meer betrokken worden bij wat hun kind op school beleeft. Ouders en leerkrachten leren elkaar op een andere manier kennen dan alleen aan de deur van de klas of tijdens de oudergesprekkenavond.

De oudervereniging organiseert, samen met school, voor alle leerlingen een aantal activiteiten zoals:

  • Eerste schooldag
  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Carnaval
  • Paasviering
  • Schoolreis

Verder kan de oudervereniging een rol spelen in het behartigen van belangen van leerlingen en ouders. De oudervereniging kan vragen en suggesties van ouders over de gang van zaken op school bespreekbaar maken en doorspelen naar leerkrachten, directie, schoolbestuur of MR.