De school

In 2015 is basisschool de Leeuwerik groots verbouwd. Daar de school vanaf 2015 als IKC de Leeuwerik, een integraal kindcentrum, verder aan de weg gaat timmeren is het logo van de school, maar ook het logo van het kindcentrum aangepast. Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe website.

We zullen dit schooljaar benutten om alle functies op elkaar af te stemmen. Van en met elkaar werken en leren zullen centraal staan. De Leeuwerik herbergt nu kinderen en volwassenen van nul jaar tot ouderen op vergevorderde leeftijd.

We werken nauw samen met MIK: Het kinderdagverblijf, het peutercentrum en de buitenschoolse opvang.

Verder ook logopedie evenals ook het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij allen gaan over het welbevinden van uw kind.

Voor vragen m.b.t. de sportieve ontwikkeling kunt u te allen tijde terecht bij onze IKC – partner Ecsplore. Zij ontwikkelden voor onze school een methode voor goed gymonderwijs, zowel voor onze peuters tot de leerlingen van groep 8.

Vanaf dit jaar hebben we in ons gebouw ook ’t Klaverblad gehuisvest. Over en weer maken we gebruik van elkaars expertise, maar ook van de ruimtes die we ter beschikking hebben.

Wij vertrouwen op een goede samenwerking tussen alle geledingen.

Onze schoolgids 2021 – 2022

Onze jaaragenda 2021 – 2022