Tussenschoolse opvang

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Niet alleen tijdens de lesuren zijn kinderen op school, maar veel kinderen ook tijdens de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Alle kinderen die gebruik willen maken van de tussen schoolse opvang moeten zijn ingeschreven bij de overblijfcommissie, coördinator Debbie Heutmekers.

Verzekering
De Ongevallen- en WA-verzekering van school is ook tijdens het overblijven van toepassing voor de overblijfkinderen en de overblijfkrachten.

Inschrijven
BS De Leeuwerik biedt Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de schooldagen waarop de kinderen zowel ’s ochtends als ’s middags les hebben, dus op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
U kunt uw kind(eren) laten overblijven één of meerdere dagen in de week, maar er bestaat ook de mogelijkheid uw kind(eren) incidenteel te laten overblijven.