Welkom bij Basisschool De Leeuwerik

In 2015 is basisschool de Leeuwerik groots verbouwd. Daar de school vanaf 2015 als IKC de Leeuwerik, een integraal kindcentrum, verder aan de weg gaat timmeren is het logo van de school, maar ook het logo van het kindcentrum aangepast. Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe website. We zullen dit schooljaar benutten om alle functies op elkaar af te stemmen. Van en met elkaar werken en leren zullen centraal staan. De Leeuwerik herbergt nu kinderen en volwassenen van nul jaar tot ouderen op vergevorderde leeftijd.

Lees meer

Project dode hoek

Woensdag 1 juni vond het ‘dode hoek project’ plaats voor de groepen 7 en 8. In het kader van het bevorderen van de verkeersveiligheid was er eerst een gastles in de klas rondom verkeersveiligheid en de dode hoek.

Vervolgens mochten de kinderen zelf op de chauffeursstoel plaatsnemen om te ervaren wat een chauffeur kan waarnemen in het verkeer.

Lees meer